ออมสินเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 ผ่อนชำระ 3 ปี

ธนาคารออมสินเปิดให้กู้รอบ 2 สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี

โดยมีการผ่อนคลายเงื่อนไข ให้ใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเดือนเดียวเท่านั้น และสเตทเมนท์ 3 เดือน

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินระบุ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยทั้งตรงและทางออม

ธนาคารออมสินได้ดำเนินให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการสินเชื่อพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราว วงเงิน 20,000 ล้านบาท

สินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ มีผู้ยื่นกู้จำนวนมาก มีทั้งผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคุณสมบัติไม่ตรงและไม่มาติดต่อธนาคารตาที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS

จึงทำให้มีวงเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกัน มีผู้สนใจยื่นกู้อีกเป็นจำนวนมาก จึงเปิดให้บริการสินเชื่อนี้อีกครั้ง

ธนาคารยังคงให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ​(Flat Rate) ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี ผู้มีคุณสมัติคือ ผู้มีรายได้ประจำ

เช่น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือบริการ ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น

สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

มีเอกสารทางการเงินเป็นรายงานการเจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 1 เดือนล่าสุดทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ และใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

โดยเริ่มเปิดยื่นกู้ 4 สิงหาคมเป็นต้นไป ถึง 30 ธันวาคม 2563 นี้ ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

ที่มา – ธนาคารออมสิน

อ่านเพิ่มเติม