ผู้ประกันตน ม33 ได้รับเงินเยียวยา 10,000 หรือไม่

หลังจากที่รัฐบาลประกาศจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจาก

การปิดกิจการชั่วคราวเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 โดยเงินที่ได้รับอยู่ในอัตรา 5,000 – 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละคน

มีผลใน 9 กิจการอาชีพและ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดง

ล่าสุด วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ประกันสังคม มีการเปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ตรวจสถานะแล้วว่า

ตัวเองจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม หน้าตรวจสอบสถานะ คลิก

เงินเยียวยา, ม.33

ภาพจาก ประกันสังคม

2. ถ้าเป็นลูกจ้าง เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยา (ผู้ประกันตน มาตรา 33), ถ้าเป็นนายจ้าง เลือก

“ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยา (นายจ้าง)

3. กรอกเลขบัตรประชาชน และตัวอักษรที่เห็นในภาพ

เงินเยียวยา, ม.33

ภาพจาก ประกันสังคม

4. ระบบจะขึ้นสถานะการรับเงินเยียวยาของท่าน

เงินเยียวยา, ม.33

ภาพจาก ประกันสังคม

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรา 39 และมาตรา 40 ยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีวิธีตรวจสอบสถานะอย่างไร ต้องรอความชัดเจนจากสำนักงานประกันสังคมอีกครั้ง

จำนวนเงินเยียวยาที่ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้

1. กรณีลูกจ้าง จะได้รับเงินจากรัฐบาล 2,500 บาท และเงินจากประกันสังคม มูลค่า 50% ของเงินเดือน (ไม่เกิน 7,500 บาท) รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

2. กรณีนายจ้าง จะได้รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน แต่ไม่เกิน 200 คน

จ่ายเงินทางไหน

ประกันสังคม ระบุว่า นายจ้างบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนที่ได้รับการเยียวยา จะได้รับเงินผ่าน “พร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชน” เท่านั้น

เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม