3 วันเกิดชีวิตจะดีขึ้น หลังจากเหนื่อยมานาน

3 วันเกิดชีวิตจะดีขึ้น หลังจากเหนื่อยมานาน

เสาร์

มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคยติดต่อ

ลูกค้าเก่าหรือหน่วยงานที่ประทับใจในการทำงานของเรานึกถึงเเละเข้ามาช่วยเหลือ

ทำให้การงานเติบโต กว่าที่คิดเเละที่สำคัญอุปสรรคที่เเก้ไม่ได้จะเเก้ไขได้อ ย่างดี

พฤหัส

มีญาติช่วยเหลือเ รื่องการเเนะนำช่องทางด้านการทำงานหรือขย ายสาขา

ทำให้มีโอกาสที่ขย ายสาขาหรือเพิ่มเติม ในส่วนของงานใหม่ได้เป็นอ ย่ างดี ทำให้การเ งิ นเยอะขึ้น

อังคาร

มีเพื่อนสมัยเรียนช่วยเหลือเ รื่องหาเ งินทุนหรือหุ้นส่วนเข้ามาคุยเ รื่องธุรกิจ

ทำให้ธุรกิจโตขึ้นมากเเละเ งินโดยรวมก็เพิ่มขึ้นมาก ทำให้เ งินเยอะขึ้นเเละมั่นคงขึ้น

คนที่มีคนช่วยเหลือด้านการเ งิ นในช่วงนี้ถือว่าดีมาก เพราะว่าโอกาสไม่ได้มีง่าย

เเละเป็นทุนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าคน

อ่านเพิ่มเติม