อนุมัติแล้วเยียวยาประชาชน 5 อาชีพ พื้นที่สีแดงเข้ม

จากที่ก่อนหน้านี้ มีข่าวที่ทำให้คนไทยเริ่มมีความหวังที่จะอยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายเช่นนี้อีกครั้ง เมื่อได้มีรายงานว่ามี

การเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แจกเงินเพิ่ม ในโครงการ คนละครึ่ง – เราชนะ – ม.33 เรารักกัน ที่จะมาการเข้า

ประชุมในวันนี้ (13 ก.ค. 64) ซึ่งชาวบ้านได้เรียกร้องให้รัฐบาลได้ออกมาช่วยเหลือ

ล่าสุดเบื้องต้นมีรายงานออกมายืนยันแน่ชัดแล้วว่า คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติอนุมัติ มาตรการเยียวยาล่าสุด ที่ได้เพิ่มเติม

ใน 5 สาขาอาชีพ ที่รับผลกระทบจาก ประกาศ เคอร์ฟิว และ ล็อกดาวน์กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ประกอบไปด้วย

พื้นที่ 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร , นครปฐม

นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , นราธิวาส , ปัตตานี , ยะลาและสงขลา

ด้านรายละเอียดในการช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ

และมาตรการควบคุมการระบาดเพิ่มจากเดิม 4 สาขาอาชีพ เป็น 9 สาขาอาชีพ โดยสาขาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 สาขา

ระยะเวลาการช่วยเหลือ 1 เดือน ได้แก่

1. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

2. สาขาการขายส่งและการขายปลีก

3. สาขาการซ่อมยานยนต์

4. สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

5. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

ขณะที่รูปแบบการช่วยเหลือเยียวยามีดังนี้

– ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะ

ได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท

– ผู้ประกอบการจะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัด ไม่เกิน 200 คน

– ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท

นอกจากนี้ ลดค่าน้ำค่าไฟ 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.ลดค่าไฟ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค. – ส.ค.)

2.ลดค่าน้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค. – ก.ย.)

อย่างไรก็ตาม สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเยียวยาโควิดระลอกที่ 4 ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงควบคุมสูงสุดนั้น

ทีมโฆษกรัฐบาลจะแถลงในลำดับต่อไป

อ่านเพิ่มเติม