ฝนตกหนักต่อเนื่อง ถนนมสุขุมวิท บาเสร่ สัตหีบ น้ำท่วม ชาวบ้านเดินทางไม่ได้

ฝนที่ตกหนักใน จ.ชลบุรี ทำให้ถนนสุขุมวิท ช่วงก่อสร้างทางบางเสร่-สัตหีบ น้ำท่วมระบายลงทะเลไม่ทันกลายเป็น

ทะเลโคลน ทำให้รถติดเคลื่อนตัวช้า ชาวบ้านเดือดร้อนโอดฝนตกทีไรท่วมทุกครั้ง วอนให้ช่วยแก้ไข

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 ก.ค. 64 ที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้เกิดฝนตกกระหน่ำลงมาอย่าง

หนักนานติดต่อกัน ประมาณ 1 ชม. ทำให้ถนนสุขุมวิท เกิดน้ำท่วมขังเหมือนทะเลโคลนเป็นวงกว้าง มีระดับน้ำสูงหลาย

เซนติเมตร และพื้นที่ราบต่ำต่างได้รับผลกระทบ สาเหตุจากน้ำระบายลงทะเลไม่ทัน และเป็นช่วงก่อสร้างถนน โดยเฉพาะ

บริเวณผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว รวมถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิท ตำบลบางเสร่ ต่างได้รับผลกระทบไปตามๆ กัน

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดมานานและต่อเนื่อง ฝนตกครั้งใดก็มีปัญหาทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนัก

ติดต่อกันประมาณ 1 ชม. ทำให้น้ำท่วมขังบนถนนสุขุมวิท และเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบต่ำได้รับ

ความเสียหาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกมาแก้ไขด้วย.

อ่านเพิ่มเติม