ชั้นตอนชำระบิลค่าไฟง่ายๆ แบบออนไลน์ไม่ต้องออกจากบ้าน

MEA ช่วยให้คุณลดภาระช่วง COVID-19 ด้วยการแบ่ง “ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล” ได้ง่าย ๆ สะดวก

ปลอดภัย ออนไลน์ผ่าน 2 ช่องทาง

-MEA Smart Life Application “แอปเดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้า” ดาวน์โหลดฟรี

คลิก http://onelink.to/measmartlife

-เว็บไซต์ MEA e-Service สะดวก ปลอดภัย คลิก https://eservice.mea.or.th

-เงื่อนไขการชำระค่าไฟฟ้าบางบิล

1. โปรดเลือกบิลแรกที่ค้างชำระก่อน จึงสามารถเลือกบิลค้างชำระถัดไปตามลำดับ

2. ชำระเงินผ่าน Mobile Banking (ไม่จำกัดวงเงิน) หรือชำระที่ Counter Service

ในร้าน 7-Eleven (ยอดชำระไม่เกิน 30,000)

3. ท่านสามารถตรวจสอบรายการชำระได้ในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ : กรณีมีค่าดำเนินการงดจ่ายไฟ จะไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางบิลได้ กรุณาติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขต ใกล้บ้าน

อ่านเพิ่มเติม