มีที่ไหนบ้าง 6 จุดตรวจโควิดฟรีใน กรุงเทพ ปทุมธานี

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แจ้งพิกัดจุดตรวจโควิดฟรี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เริ่มวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีหน่วยบริการตรวจโควิด-19

เชิงรุก ทั้งหมด 6 สถานที่ ดังต่อนี้

1. ลานกีฬาชุมชนดินแดง ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง (กรุงเทพกลาง)

2. โลตัส สาขาเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เขตลาดพร้าว (กรุงเทพเหนือ)

3. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี (กรุงเทพตะวันออก)

4. วัดยาง อ่อนนุช เขตสวนหลวง (กรุงเทพใต้)

5. ตลาดบางแคร์ภิรมย์ เขตบางแค (กรุงธนเหนือ)

6. วัดราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ (กรุงธนใต้)

กำหนดการแจกบัตรคิว

1. เขตดินแดง – แจกวันต่อวัน เริ่มแจก 07.00 น. (400 คน)

2. เขตลาดพร้าว – แจกล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 06.00 น. (900 คน)

3. เขตมีนบุรี – แจกวันต่อวัน เริ่มแจก 06.00 น. (1,000 คน)

4. เขตสวนหลวง – แจกล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 06.00 น. (200 คน)

5. เขตบางพลัด – แจกล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 08.00 น. (900 คน)

6. เขตราษฎร์บูรณะ – แจกวันต่อวัน เริ่มแจก 04.00 น. (900 คน)

เอกสารที่ต้องใช้

1. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

2. ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

ทั้งนี้ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ โดย

ผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับผลการตรวจทางข้อความ SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังการตรวจ

อ่านเพิ่มเติม