โอเคไหม ถ้าหากเยียวยาเพิ่ม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค.

จะเชิญทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อออกมาตรการเยียวยาประชาชน

และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์และประกาศเคอร์ฟิว ตามประกาศฉบับที่ 27

ที่จะให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ใน 10 จังหวัดหรือจะช่วยเหลือเป็นวงกว้างทั่วประเทศหรือไม่

และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบต่อไป ซึ่งอาจเป็นการต่อยอดเติมเงินเข้าโครงการเดิม

เช่น คนละครึ่ง, ม.33เรารักกัน, ยิ่งใช้ยิ่งได้, ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรืออาจเพิ่มโครงการใหม่

โดยคาดจะใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 300,000 ล้านบาท จาก 500,000 ล้านบาท

รวมไปถึงการลดค่าน้ำและค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน โดยเป็นการนำเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินเดิมที่ยังคงมีเงินเหลืออยู่

อ่านเพิ่มเติม