วิกฤตห้องเก็บศพล้น ต้องเช่าตู้คอนเทนเนอร์มารองรับผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้มีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ภายใน

โรงพยาบาลเปิดรองรับผู้ป่วยโควิดมาแล้ว 93 วัน โดยบอกเล่าว่าทีมแพทย์ต้องกักตัวสลับกันทำงานอย่างหนักตลอดเวลา

เนื่องจากมีแพทย์-พยาบาลติดเชื้อจากผู้ป่วย ทำให้บุคลากรขาดแคลน

นอกจากนี้ยังบอกเล่าถึงสถานการณ์ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลว่า “เมื่อวานมีการส่งผู้ป่วยโควิดอาการหนักถึงขนาดต้อง CPR

กันในห้องฉุกเฉินเข้ามาที่รพ.ถึง 4 ราย แต่เราสามารถปั๊มหัวใจจนมีสัญญาณชีพกลับคืนมา และส่งเข้ารักษาต่อใน ICU

ได้เพียง 2 รายเท่านั้น สถานการณ์ที่หนักหนาขึ้นเรื่อยๆคงทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโควิดในโรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน

ทั้งการที่ธรรมศาสตร์มีหน่วยนิติเวชที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ปทุมธานีและใกล้เคียงอยู่ แม้จะมีเคสผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้าน

แต่ก็จะต้องถูกส่งมาตรวจชันสูตรที่นี่ด้วย จำนวนผู้เสียชีวิตที่มากขึ้น ทำให้เราเริ่มมีปัญหากับความพอเพียงของสถานที่เก็บศพ

วันนี้เราจึงได้เตรียมเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มสำหรับการนี้อีกสองตู้แล้ว

อันที่จริงเรื่องทำนองนี้ไม่ควรจะบอกออกไปต่อสาธารณะ แต่การที่เราแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบก็เป็นความตั้งใจที่จะบอกเล่าความ

เป็นจริงที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ หรือที่จะต้องเผชิญต่อไปในอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์หน้าให้ทุกๆฝ่ายทราบ และเตรียมรับมือ

กับสถานการณ์เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับระบบสาธารณสุขของเราในอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงนี้ แต่ที่นี่เราก็ไม่ได้นิ่งเฉยรอรับสถานการณ์

ด้วยการเตรียมคอนเทนเนอร์เพิ่มไว้เท่านั้นหรอกนะ พวกเราที่นี่ขวนขวาย ขุดสนามเพลาะ ปรับปรุงค่ายคูประตูหอรบ

เตรียมหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่ม และปรับกำลังรบกัน เพื่อเตรียมรบแตกหักครั้งสุดท้ายในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ด้วยเหมือนกัน

วันนี้พวกเราตัดสินใจสร้างห้อง negative pressure ขนาด 150 ตรม.ขึ้นที่ห้องฉุกเฉิน ER เพื่อรองรับ และกลั่นกรอง

ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ก่อนที่จะผ่านเข้าไปในรพ. การเพิ่มพื้นที่เฉพาะรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินPUI

ได้ระดับสูงสุดถึง 15 คนพร้อมกันภายในห้องความดันลบในER นี้ น่าจะทำให้มาตรการป้องกันการติดเชื้อของเรามีประสิทธิ

ภาพสูงมากขึ้น โดยเฉพาะภายใน ERซึ่งเป็นประตูเดียวที่จะผ่านเข้าสู่ทุกวอร์ดผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลได้

สถานการณ์ที่โรงพยาบาลสนาม วันนี้เรารับผู้ป่วยใหม่เข้ามาได้ 15 คนและส่งผู้ป่วยกลับได้ 39 คนทำให้จำนวนรวมผู้ป่วย

ที่มีอยู่ที่ 307 คน จำนวนของผู้ป่วยอาจจะต่ำกว่า 400 มาแล้ว แต่คุณภาพของผู้ป่วยก็ต่างไปจากเดิมมาก เพราะผู้ป่วยหลาย

สิบคนได้เปลี่ยนเป็นผู้ป่วยเคสสีเหลืองไปแล้ว โดยไม่สามารถส่งกลับไปดูแลที่รพ ธรรมศาสตร์ซึ่งมีคนไข้โควิดเต็มล้นได้

วันนี้รพ.สนามจึงใกล้จะกลายเป็นรพ.หลักมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่เรายังคงมีกำลังบุคลากรเท่าเดิม แต่มีภาระงานดูแลผู้ป่วยอาการ

หนักเพิ่มมากขึ้นโดยตลอด แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะยังไม่เต็มทุกเตียงก็ตาม การขอส่งผู้ป่วยอาการหนักเฉพาะรายกลับเข้าใช้อุปกรณ์

ทางการแพทย์ หรือให้แพทย์เฉพาะโรคนั้นในรพ.หลักดูแลรักษากลางดึก จึงเป็นภาระงานยุ่งยากที่เกิดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ

เมื่อคำนึงถึงการreferผู้ป่วยเคสโควิด ซึ่งบุคลากรทุกๆคนที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมมาตรการและการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ

อย่างเต็มที่ในทุกๆกรณี

ภาระงานที่มีความสุขทั้งผู้ได้รับบริการและบุคลากรตลอดจนอาสาสมัครของเราต่างก็มีความสุขไปด้วยก็มีอยู่ด้วยนะ คือการให้

บริการฉีดวัคซีน Astra ที่ยิม 4 วันนี้เราให้วัคซีนตามคิวนัดไปได้ทั้งสิ้น 1,897 คน และเรายังคงยืนยันจะให้วัคซีนAstra

ตามคิวนัดต่อไปอีกอย่างน้อยจนถึงวันที่ 18 กรกฎาคมอย่างแน่นอน

จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่น่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจในสัปดาห์นี้ ภาระงานที่ล้นท่วมอยู่แล้วก็คงจะหนักมากยิ่งขึ้นอีก บุคลากรของเรา

ทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆเหนื่อยหนักและตรากตรำมาหลายเดือนแล้ว แต่พวกเราก็ยังคงยืนยัน ที่จะบอกว่าพวกเราพร้อมนะ

สำหรับการรบครั้งสุดท้าย ที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์นี้ เราจะรบเพื่อรักษาชีวิตของผู้คน รักษาระบบสาธารณสุข และรักษา

ประเทศชาติของพวกเราเอาไว้ จนสุดกำลังความสามารถของพวกเรา จนกระทั่งหมดกำลังที่จะรบต่อไปอีกได้

และพวกเราสัญญาว่า เราจะไม่ยอมแพ้

ขอบคุณ FB : โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม