ข่าวดี เตรียมใช้สิทธิ์คนละครึ่ง เดือนนี้

จากกรณีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ แจกเงินคนละ 3,000 บาท ซึ่งจะเติมเงินให้วันละ 150 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงิน 93,000 ล้านบาท นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า กลุ่มเป้าหมายมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ตั้งไว้ที่ 31 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิใน

มาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 รายเดิม 15 ล้านคน และเตรียมเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน โดยแบ่งวิธีรับสิทธิ ลงทะเบียน ดังนี้

กลุ่มที่เคย ลงทะเบียนคนละครึ่ง

กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น 15 ล้านคน

– ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ

– ท่านจะต้องกดยืนยันรับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เมื่อกดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะทำการเติมเงินเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

– รัฐจะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ไม่เกินวันละ 150 บาท ให้ทุกวัน รวมไม่เกิน 3,000 บาท

– เมื่อต้องการนำไปใช้จ่าย ท่านจะต้องเติมเงินเข้าเป๋าตัง และรัฐจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า กลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียน คนละครึ่ง

– คาดว่าระบบจะเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com (รวมกับกลุ่มที่เคยลงทะเบียนแล้ว มีทั้งสิ้น

31 ล้านคน)

– เริ่มใช้จ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564

– รัฐจะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ไม่เกินวันละ 150 บาท ให้ทุกวัน รวมไม่เกิน 3,000 บาท

– เมื่อต้องการนำไปใช้จ่าย ท่านจะต้องเติมเงินเข้าเป๋าตัง และรัฐจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน คนละครึ่ง

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– คนที่รับสิทธิคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ ยิ่งใช้ยิ่งได้

รายงานระบุว่า ในวันนี้ (1 มิถุนายน) กระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกระตุ้นและฟื้นฟู

เศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งต้องติดตามกันต่อไป

ข้อมูล siamtopic

อ่านเพิ่มเติม