2,000 หมดยัง 3,000 กำลังจะมา

ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส3 เพิ่ม 16 ล้านสิทธิ์ เริ่ม มิ.ย.นี้ อีก 15 ล้านคนต้องรับเงื่อนไข กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน

คนละครึ่งเฟส 3 เพิ่ม 16 ล้านคน

ในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนคนเก่า 15 ล้านที่ได้รับอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียน กดยินยอมรับเงื่อนไข ย้ำทั้ง 4 โครงการเยียวย าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง

ห้ามใช้สิทธิซ้ำกัน หรือ เลือกได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

กล่าวถึงการเปิดโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้านคน ว่า สำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 นั้น

คนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

แต่ต้องกดยินยอมตกลงรับเงื่อนไขก่อนถึงจะเข้าร่วมได้ ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อน จะต้องมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีเป้าหมายเพิ่มอีก 16 ล้านคน

เมื่อวันที่วันนี้ 5 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ คนละครึ่งเฟส 3 เพื่อจ่าย เยียวย า

ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก CV19 ระลอกล่าสุด (เมษายน 2564) โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวย าคนละ 3,000 บาท 31 ล้านคน วงเ งิ นกว่า 9 หมื่นล้าน

บาท แล้วจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหน

1. ใครมีสิทธิ์ในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 บ้าง สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ต้องมีคุณสมบัติตามนี้ คือ เป็นบุคคลสัญชาติ

ไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

2. อัพเดท คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนวันไหน? ล่าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า คนละครึ่ง

เฟส 3 นี้ จะให้สิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ แบ่งเป็น

2.1) ผู้มีสิทธิ์คนละครึ่งรายเดิม (เฟส1, เฟส2) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่านมา ทั้งหมด 15 ล้านคนนั้น กลุ่มนี้ไม่

จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องมีการ กดยืนยัน รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ว่า ต้องการเข้าร่วม

โครงการนี้ต่อหรือไม่ หากกดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะทำการเติมเ งิ นเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

2.2) คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนรายใหม่อีก 16 ล้านคน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง มาก่อน กลุ่มนี้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนอีก 16

ล้านสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายเ งิ นเยียวย ารอบใหม่ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564

3. ระยะเวลาโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ย าวนานขึ้น รัฐบาลออกแบบโครงการ คนละครึ่ง ในระยะ 3 นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลา 6 เดือน

คือ กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

โดยสามารถอนุมัติได้เร็วเนื่องจากมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว จะเป็นโครงการที่ช่วยประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 4 ของปีนี้

4.เฟส 3 ใช้วงเ งิ . คนละครึ่งน 93,000 ล้านบาท ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้หารือกันและได้ข้อสรุปว่า โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 จะมีการใช้วงเ งิ

นทั้งหมดประมาณ 93,000 ล้านบาท

โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวย าคนละ 3,000 บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ราว 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

อย่างไรก็ตาม โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเ งิ นไม่เกิน

3,000 บาทต่อคน รวมงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ใช้จ่ายช่วงเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564

ส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านคน และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 2.5 ล้านคน รัฐบาลจะโอนเ งิ นเพิ่มให้

เดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บาท ขณะที่โครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ เป้าหมาย 4 ล้านคน มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มี

กำลังซื้อ

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองเ งิ นสดอิเล็กทรอนิกส์ให้สูงสุด 7,000 บาทต่อคน โดยมาตรการนี้ จะเป็นมาตรการที่ดึงเ งิ นในกระเป๋าของผู้ที่มีรายได้ปาน

กลางถึงระดับสูง เพื่อให้เม็ดเ งิ นมีส่วนเข้าไปกระตุ้นการบริ

อ่านเพิ่มเติม