แต่งชุดนักเรียน เรียนออนไลน์ เพื่อความเป็นระเบียบ

จากกรณีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการโร ค ติดต่อ จังหวัดตราด ครั้งที่ 22/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการโร ค ติดต่อจังหวัดตราด มีมติเห็นชอบ ให้ทุกโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ 4 On คือ 1. On Hand รับงานไปเรียนรู้ที่บ้าน 2. On Demand เรียนผ่านแอพพ์ต่างๆ 3. On Air เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 4. On Line การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้นักเรียนเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้ หรือ On Site

ล่าสุด วันนี้ (1 มิถุนายน) เพจดัง ได้เผยแพร่ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ศบค.ในวันดังกล่าว โดยให้ ศบค.จังหวัดตราด พิจารณาเพิ่มเติม กรณีให้นักเรียน

ทุกคน ทุกชั้นเรียน แต่งกายชุดนักเรียน เรียนออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นการส่งเสริมวินัยในช่วงการเรียนการสอนทางไกล (ออนไลน์)

ข้อมูล siamtopic

อ่านเพิ่มเติม