เจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนทอง มีชีวิตกว่า 200 ปี

เรื่องราวความเชื่อถือและศรัทธาของชาวบ้านก่อนวันหวยออกจะเดินทางไป

ขอโชคลาภกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนทองรายนี้เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ ได้รับรายงานว่า ที่บ้านแม่ปานใน

หมู่ 2ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ได้มีชาวบ้านจากทุกสารทิศเดินทางไปขอเลขเด็ดกันที่

บ้านแม่ปานในโดยนั่งแพไม้ไผ่ล่องตามลำน้ำห้วยแม่ปานไปขอเลขเด็ดกับต้นตะเคียนทองคู่

ทียังมรชีวิตอยู่ขนาดความสูง 30-40เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20-30นิ้ว

นายสี อุดจอม อายุ68ปีบ้านเลขที 23หมู่ 3ต.แม่ปานเล่าว่าต้นตะเคียนทองที่ขึ้น

ตามริมห้วยแม่แานสองต้นนี้ยังมียืนต้นมีชีวิตนักท่องเที่ยวที่มาลงแพก็จะแวะขึ้นไป

ขอโชคอยู่เสมองวดก่อนมีชาวจ.อุบลราชธานีพาสามีชาวต่างประเทศมาเที่ยว

ไเฌชคำปเยอะจึงกลับมาซื้อผ้าแพรมาถวายอีกครั้งนอกจากนั้นที่บ้านแม่ปานนอก หมู่ 3.ในสวนของ

น.ส.จริยา อินทร์สอน อายุ 56ปี บ้านเลขที่ 19หมู2ต.แม่ปาน ได้นายสมเดช เครือเหมย

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต.แม่ปาน เบอร์2พร้อมด้วยทีมงานผู้สนับสนุนชาวบ้านจึง

ได้แวะมาขอพรเจ้าพ่อตะเคียนทอง เจ้าแม่ตะเคียนทองขอให้ประสบผลสำเร็จในการเลือกตั้งและขอให้มีโชคลาภ

น.ส.จริยา เล่าถึงประวัติ ต้นตะเคียนทองในสวนนี้ว่า ถิ่นกำเนิดหรือบรรพบุรุษ

อยู่ที่อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ปู่ย่าได้นำมาปลูปไว้นานแล้วคาดว่ามีอายุกว่าร้อยปีในสวนมีอีกหลายต้นซึ่งเป็นลูกๆ

ส่วนที่ต้นใหญ่2ต้นเรียกเจ้าพ่อตะเคียนทองและเจ้าแม่ตะเคียนทอง ขนาด5คนโอบสูงเท่าตึก7ชั้น

ตและะชาวบ้านจะได้โชคเสมอบางคนก็มาถ่ายรูปลงในโทรศัพท์ไปนั่งอธิษฐานจิตขอโชคลาภก็มี

หากนักท่องเที่ยวมาเทียวล่องแพลำห้วยแม่ปานที่บ้านแม่ปานในสามารถแวะมาขอโชค

ได้พร้อมศึกษาต้นลางสาดลองกองต้นยางนาขนาดใหญ่เป็นการศึกษาธรรมชาติเชืงนิเวศน์ำด้อีก

 

อ่านเพิ่มเติม