เลขเรือ ซ่อมสายเคเบิ้ลใต้น้ำที่เกาะสมุย

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทางกองทัพเรือภาคที่ 2 ได้นำเรือ ต.993 และเรือ ต.269 พร้อม

กำลังพลกองทัพเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ

ร่วมภารกิจในการค้นหาจุดที่สายเคเบิลใต้น้ำขนาด 115 kv ที่จ่ายกระแสไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้าขนอม

มายังสถานีไฟฟ้าสมุย 2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้เกิดชำรุดใต้ทะเล เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64

ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางทีมค้นหาได้ให้นักประดาน้ำของกองทัพเรือ ดำลงไปสำรวจหาจุดที่คาดว่าสายเคเบิลชำรุด

ตามจุดที่มีการกำหนดไว้ โดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะในการสำรวจ ผลจากการดำสำรวจ

ทีมดำสำรวจพบแนวสายเคเบิลใต้น้ำแล้ว แต่ยังไม่สามารถตรวจหาจุดที่มีการชำรุดได้

เนื่องจากการสำรวจพบว่า สายเคเบิลใต้น้ำอยู่ลึกลงไปในดินโคลนประมาณ 2-3 เมตร

ทางทีมสำรวจจึงยังไม่สามารถตรวจสอบหาสายเคเบิลที่ชำรุดได้ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเตรียมปรับแผนการค้นหา

โดยจะใช้เรือที่ติดตั้งอุปกรณ์ในการฉี ดโคลนเพื่อเปิดแนวสายเคเบิลค้นหาจุดชำรุดใหม่อีกครั้ง

จึงได้ยุติภารกิจการค้นหาจุดที่สายเคเบิลใต้น้ำก่อนในวันนี้

พลเรือตรี มานิต โกสีย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ย้ำว่า ปฏิบัติการซ่อมสายเคเบิลครั้งนี้ ผู้บัญชาทหารเรือ

และผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 2 ได้แน่นย้ำให้ทางกองทัพเรือ ให้การสนับสนุนภารกิจค้นหาจุด

ที่สายเคเบิลใต้น้ำชำรุด ร่วมถึงร่วมสนับสนุนในการซ่อมแซมสายเคเบิลให้แล้วเสร็จอย่างเต็มที่

 

อ่านเพิ่มเติม