คนที่เช็คสิทธิ์เราชนะ จะต้องเจอ 3 สถานะต่อไปนี้อ่านรายละเอียด

วิธีเช็คสิทธิ์เราชนะ
เข้าเว็บไซต์ https://rights.เราชนะ.com
กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์“
ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ป้อนชื่อภาษาไทย
ป้อนนามสกุลภาษาไทย
ป้อนข้อมูล วัน เดือน ปี เกิด
กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ“

เช็คสิทธิ์เราชนะได้แล้ววันนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ 7000 บาท
รวม 3 สถานะที่ต้องเจอกับโครงการเราชนะ
ท่านได้รับสิทธิ
ท่านไม่ได้สิทธิ
ดำเนินการไม่สำเร็จ
สามารถเช็คสิทธิ์เราชนะได้แล้ววันนี้

กลุ่มที่ 1 สถานะท่านได้รับสิทธิเราชนะ
หากท่านตาวจสอบสิทธิ์ หรือเช็คสิทธิ์แล้วอยู่ในกลุ่มนี้คือผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการเราชนะแล้วพร้อมรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะวันที่ 18 ก.พ.นี้

โครงการเราชนะ สถานะท่านได้รับสิทธิเราชนะ
โครงการเราชนะ สถานะท่านได้รับสิทธิเราชนะ
ผู้ที่ขึ้นสถานะ “ท่านได้รับสิทธิ เราชนะ” จะมีข้อมูลแจ้งว่า

ท่านจะได้รับวงเงินสิทธิเราชนะตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)

ตัวอย่าง : ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง /สิทธิเราเที่ยวด้วยกันมากดตรวจสอบสิทธิ์

วันที่ 18 ก.พ. เงินเข้าแอปเป๋าตัง 2,000 บาท
วันที่ 25 ก.พ. เงินเข้าแอปเป๋าตัง 1,000 บาท
วันที่ 4 มี.ค. เงินเข้าแอปเป๋าตัง 1,000 บาท
วันที่ 11 มี.ค. เงินเข้าแอปเป๋าตัง 1,000 บาท
วันที่ 18 มี.ค. เงินเข้าแอปเป๋าตัง 1,000 บาท
วันที่ 25 มี.ค. เงินเข้าแอปเป๋าตัง 1,000 บาท


เช็คสิทธิเราชนะ ท่านได้รับสิทธิเราชนะ 7000 บาท

ตัวอย่าง : ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสิทธิบัตรคนจนมากดตรวจสอบสิทธิ์

ขึ้นสถานะ “ท่านได้รับสิทธิ์ เราชนะ” สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีข้อความแจ้งว่า

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้วงเงินสิทธิเราชนะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผ่านแอปฯ เป๋าตังได้

เติ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 ถึง 31 พ.ค. 2564 (ยอดเงินโครงการเราชนะสามารถสะสมได้)

วันที่ 5 ก.พ. 64 รับวงเงิน 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 12 ก.พ. 64 รับวงเงิน 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 19 ก.พ. 64 รับวงเงิน 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 26 ก.พ. 64 รับวงเงิน 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 5 มี.ค. 64 รับวงเงิน 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 12 มี.ค. 64 รับวงเงิน 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 19 มี.ค. 64 รับวงเงิน 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 26 มี.ค. 64 รับวงเงิน 675 หรือ 700 บาท


เช็คสิทธิเราชนะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

กลุ่มที่ 2 สถานะท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ
เมื่อตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะแล้วอยู่ในกลุ่มนี้จะไม่เข้าเกณฑ์พิจารณาของโครงการเราชนะ

เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33
เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาทในปี 2563
เป็นผู้ถูกประเมินเงินได้ภาษีเกิน 300,000 บาทในปี 2562


เช็คสิทธิ์เราชนะแล้วขึ้นสถานะเราชนะ ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ 7000 บาท

กลุ่มผู้ประกันตน ม.33

ที่มาลงทะเบียนเราชนะ จะขึ้นข้อความแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิ เราชนะ ท่านเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฏหมายประกันสังคม”


สถานะเราชนะ ท่านเป็นผุ้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฏหมายประกันสังคม

กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ที่มาลงทะเบียนโครงการเราชนะ จะขึ้นแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิ เราชนะ ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นไดในหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ”


ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นไดในหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

กลุ่มผู้ถูกประเมินภาษีเกิน 300,000 บาทในปี 2562

ผู้ที่มาลงทะเบียนรับสิทธิเราชนะจะขึ้นข้อความแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิ เราชนะ ท่านเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)”


สถานะเราชนะ ท่านเป็ฯผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)

กลุ่มผู้มีเงินฝากในบัญชีธนาคารเกิน 5 แสนบาท

หากท่านมีเงินฝากในบัญชีธนาคารรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทแล้วมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโครงการเราชนะ ท่านจะได้ข้อความแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิ เราชนะ ท่านมีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธ.ค. 2563)”


ท่านมีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ. 31 ธ.ค. 2563)

กลุ่มที่ 3 สถานะดำเนินการไม่สำเร็จ
หากท่านเช็คสิทธิ์เราชนะอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยท่านจะสามารถตรวจสอบสิทธิของท่านได้ในวันที่ 8 ก.พ. และเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 18 ก.พ. ครับ

ดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้ ในการตรวจสอบสถานะกรุณาตรวจสอบเลขบัตรประชาชนใหม่อีกครั้ง หรือ หากท่านเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ อาจจะอยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้ากระบวนการตรวจสอบ โปรดตรวจสอบสถานะของท่านอีกครั้งในภายหลัง


สถานะ ดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้ ในการตรวจสอบสถานะ

ดำเนินการไม่สำเร็จ เนื่องจากท่านกรอกข้อมุลไม่ถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม