ใครไ ม่ได้เร าชนะ รีบทบทวนสิทธิ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ไทม์ไลน์! วันโอนเงิ นเยี ยวย า

#เร าชนะ สำหรับกลุ่มผู้ใช้สิทธิค นละครึ่ง/เร าเที่ยวด้วยกัน ที่ได้รับสิทธิแล้วจ้า

ส่วนท่านไ ม่ผ่านการคัดกรอง สามารถขอทบทวนสิทธิ เพื่อคัดกรองใหม่

ได้ตั้งแต่ 8 ก.พ.-8 มี.ค.64 ที่เว็บไซต์เร าชนะ

โพสต์ดังกล่าว

สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้

ทบทวนสิทธิ์ได้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ลองลงใ หม่กันดูนะคะ สำหรับใครที่คิดว่าไ ม่ตรงตามเงื่ อนไข

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม