ธนาคารกรุงไทยใจดี ให้ทุกอาชีพกู้ได้ 1OO,OOO ไม่ต้องใช้หลักประกันหรือคนค้ำประกันก็ได้

ธนาคารกรุงไทยใจดี ให้ทุกอาชีพกู้ได้ 100,000 กู้ง่ายไม่ต้องใช้หลักประกันหรือคนค้ำประกัน

ธนาคารกรุงไทยใจดี ให้ทุกอาชีพกู้ได้ 100,000 กู้ง่ายไม่ต้องใช้หลักประกันหรือคนค้ำประกัน

ธนาคาร กรุงไทย ได้มีการออกมาปล่อย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ให้กับประชาชน สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ และยังให้วงเงินสูง และยังคิด อัตราดอกเบี้ย ที่โดนใจมากๆ สามารถขอสินเชื่อได้แบบง่ายๆ และที่โดนใจสุดๆคือ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน หรือ คนค้ำประกันอีกด้วย

ให้กู้ยืมเงินได้ที่สูงสุดกว่า 1,000,000 บาท แต่ต้องไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ ที่ได้รับต่อเดือน ใครไม่มีการเดินบัญชีเงินฝาก กับธนาคารกรุงไทย ก็สามารถขอสินเชื่อได้

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวนี้ ชื่อว่า สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ที่ให้กู้ยืมเงินได้ สูงสุดกว่า 1,000,000 บาท แต่ถ้าผู้กู้ ต้องการที่จะกู้ 100,000 บาท ก็ขอสินเชื่อได้

และที่สำคัญสุดๆ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ตัวนี้ สามารถผ่อนชำระเงินคืนได้สบายๆ สูงสุดที่ 5 ปี

ยอดของการผ่อนเงินคืน ตกเพียงที่เดือนละ 2,761 บาทเท่านั้น คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 22% และ ก็ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่คิดให้แบบพิเศษที่ 15% อีกด้วย ซึ่งยอดของการผ่อน จะเหลือเพียงแค่เดือนละ 2,378 บาท เท่านั้น

 

จุดเด่นของสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money

(1.) ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้

(2.) ผู้ที่กู้ ไม่จำเป็นต้องมีการเดินบัญชีรับเงินเดือน ผ่านธนาคาร ก็สามารถสมัครได้

(3.) ผู้ที่กู้ จะต้องมี รายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 30,000 บาท ขึ้นไป

(4.) สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ไม่ใช้หลักประกัน และ บุคคลมาค้ำประกัน

คุณสมบัติ ผู้ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money

(1.) เป็นบุคคลทั่วไป มีรายได้ ขั้นต่ำที่ 30,000 บาท ต่อเดือน

(2.) มีอายุการทำงาน ที่ไม่น้อยไปกว่า 1 ปี

(3.) หากเป็นเจ้าของ ร้านค้าทั่วไป รายได้ขั้นต่ำต้องอยู่ที่ 30,000 บาท ต่อเดือน และมีการเปิดร้านมาแล้ว 2 ปี ขึ้นไป

(4.) ไม่มีหนี้สิน ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทางด้านการเงิน

เอกสารที่ใช้สมัครขอสินเชื่อ กรุงไทย Smart Money 

(1.) ใช้สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน 1 ชุด

(2.) ใช้สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ชุด

(3.) หากมีบัตรประจำตัวพนักงาน ให้นำมาด้วย

(4.) ใช้ต้นฉบับ หนังสือรับรอง รายได้ หรือ สลิปเงินเดือน ของเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

Statement

  • สำหรับ บุคคลทั่วไป ที่มี รายได้ประจำ สามารถใช้ Statement การเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือนได้
  • สำหรับ เจ้าของร้านค้าทั่วไป สามารถใช้ Statement การดำเนิน ธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปีได้ หากมีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ สำเนาทะเบียนการค้า ให้นำมาด้วย

หากต้องการที่จะกู้ เพื่อชำระค่าสินเชื่อ ให้นำเอกสาร ใบแจ้งยอดบัญชี สินเชื่อบุคคล หรือ สินเชื่อบัตรเครดิต ของเดือนล่าสุด มาด้วย

สำหรับใครที่กำลังสนใจ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ตัวนี้ สามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

อ่านข้อมูล เพิ่มเติม ที่ เวปไซต์ krungthai.com

อ่านเพิ่มเติม