ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินให้ 1,500 บาท

เพิ่มวงเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,500 บาท

สรุป รัฐบาลจะมีการ เพิ่มวงเงินให้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกคนละ1,500 บาท

คณะรัฐมนตรี ได้มีมีมติ ให้มีการขยาย ความช่วยเหลือ ให้กับผู้ที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 3 เดือน โดยจะมีการมอบวงเงิน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอีก 1,500 บาท ดังนี้…

(1.) ในวันที่ 1 มกราคม 2564 รับเพิ่มอีกคนละ 500บาท

(2.) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รับเพิ่มอีกคนละ 500 บาท

(3.) ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 รับเพิ่มอีกคนละ 500 บาท

สิทธิของผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่สามารถใช้ได้

ใช้รูดซื้อสินค้า จากปกติ ที่ได้รับ 200 บาท และ 300 บาท ตามเกณฑ์ดังนี้

ผู้ที่ มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี จากที่เคยรับ 300 บาท ปรับเพิ่มมาเป็น 800 บาท ต่อเดือน

ผู้ที่ มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาท ต่อปี จากที่เคยรับ 200 บาท ปรับเพิ่มมาเป็น 700 บาท ต่อเดือน

วงเงิน สามารให้รูด ซื้อสินค้าได้ที่ ร้าน ธงฟ้าประชารัฐ และ ร้านสะดวกซื้อ CJ Supermarket กดออกมาเป็นเงินสดไม่ได้

สรุป ผู้ที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินรวม 3,000 บาท คล้ายๆกับโครงการอื่นๆ ตามมาตรการของรัฐ เช่น

มาตการ โครงการคนละครึ่ง โครงการที่ 1 รับวงเงินเพื่อใช้จ่ายผ่าน แอป เป๋าตัง จำนวน 3,000 บาท

มาตการ โครงการคนละครึ่ง โครงการที่ 2 รับวงเงินเพื่อใช้จ่ายผ่าน แอป เป๋าตัง จำนวน 3,500 บาท

รายเก่าที่เคยได้รับ 3,000 บาท จะปรับเพิ่มมาเป็น 3,500 บาท

สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ ภายใน วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้

เริ่มทำการใช้สิทธิได้ใน วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

สำหรับผู้ที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกรวม 1500 บาท ไปจนถึง มีนาคม

ซึ่งโครงการเริ่มตั้งแต่…

  • วันที่ 8 ตุลาคม 63 รับเพิ่ม 500 บาท
  • วันที่ 1 พฤศจิการยน 63 รับเพิ่อ 500 บาท
  • วันที่ 1 ธันวาคม 63 รับเพิ่ม 500 บาท
  • วันที่ 1 มกราคม 64 รับเพิ่ม 500 บาท
  • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64 รับเพิ่ม 500 บาท
  • วันที่ 1 มีนาคม 64 รับเพื่ม 500 บาท

สำหรับผู้ที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับรวมเป็น 3,000 บาท

และโครงการที่ 3 คือ โครงการช้อปดีมีคืน

มอบสิทธิ ให้ผู้ที่ ใช้จ่ายผ่านทางร้านค้า ให้สิทธิลดภาษีได้สูงสุด 3,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม