สินเชื่อโครงการธนาคารออมสินให้ยืม 50,000 เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบให้ประชาชน

ออมสินให้ยืม 50,000 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

ออมสินให้ยืม 50,000 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทางธนาคารออมสินก็ได้มีการออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ออกมาหลายๆตัว

และหนึ่งในสินเชื่อที่น่าสนใจ คือ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ นั้นเป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่มีใว้เพื่อคนที่เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งให้กู้ได้ที่ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท และสามารถผ่อนได้นานถึง 5 ปี

จุดเด่นของสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวนี้ คือ ให้กู้เพื่อ นำไปใช้แก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบ ที่ก่อจากการสร้างอาชีพ หรือ เพื่อการ อุปโภคและบริโภค แต่จะต้องไม่นำไปใช้เป็น การนำไปชำระหนี้ในระบบต่างๆ รายละเอียดและเงื่อนไขต่างจะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย

วงเงินให้กู้ยืม สามารถกู้ได้ที่เท่าไหร่

  • ธนาคารออมสิน ปล่อยให้กู้ได้ ตามหนี้นอกระบบที่มีจริง และ ให้กู้ได้ตามความสามารถ ในการชำระเงินคืนธนาคาร ที่ไม่เกิน รายละ 50,000 บาท

คิดอัตราดอกเบี้ย อย่างไร

  • คิดอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ Flat Rate ที่ร้อยละ 1 ต่อ เดือน

มีอัตรค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

  • คิดอัตราค่าธรรมเนียม ที่ 100 บาท ต่อสัญญา

สามารถผ่อนชำระคืนได้นานแค่ใหน

  • ทางธนาคารออมสิน สามารถให้ผ่อนชำระเงินคืน ได้ไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติผู้ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม มีอะไรบ้าง

(1.) เป็นผู้มีอาชีพ และ มีรายได้

(2.) มีสัญชาติ ไทย

(3.) อายุ 20 ปี ขึ้นไป และเมื่อรวม อายุผู้กู้ กับเวลาที่ต้องชำระเงินคืน จะต้อง ไม่เกิน 65 ปี

(4.) มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และมีสถานที่ในการประกอบอาชีพ ที่ติดต่อได้

(5.) จะต้องเป็น ผู้ที่ลงทะเบียน หนี้นอกระบบ (นร.1) ซึ่งสามารถขอลงทะเบียนได้ ในวันที่ขอกู้

หลักประกัน ในการขอเงินให้กู้ยืม

  • ให้ใช้ บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม บสย. เป็นหลักประกัน ในการขอเงินให้กู้ยืม

เอกสารในการขอเงินให้กู้ยืม

(1.) ใช้สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนา ทะเบียนบ้านของผู้ที่กู้ และของผู้ที่มาค้ำประกัน

(2.) เอกสาร การแสดงรายได้

(3.) สมุดเงินฝาก และ สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

(4.) ใช้เอกสาร แสดง รายรับ และ รายจ่าย (ถ้ามี)

(5.) รูปถ่าย ของสถานที่ การประกอบอาชีพ

(6.) ในกรณีที่ใช้ หลักทรัพย์เพื่อมาค้ำประกัน ให้นำ สำเนาหลักทรัพย์ ที่จะใช้ค้ำประกันมาด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ ธนาคารออมสิน GSB

อ่านเพิ่มเติม