ตอบชัด ลงทะเบียนได้ไหม ถ้าเคยได้สิทธิ์ แต่เปิดใช้ เป๋าตัง ไ ม่สำเร็จ

ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 ได้ไหม ถ้าเคยได้สิทธิไปแล้ว แต่เปิดใช้ เป๋าตัง ไ ม่สำเร็จ

กรุงไทยตอบแล้ว ลงทะเบียน ww w.คนละครึ่ง.co m สำเร็จ แต่เปิดใช้แอปฯ เป๋าตัง ไ ม่สำเร็จ จนโดนตัดสิทธิไปแล้ว สามารถลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 ได้หรือไ ม่

คนที่พลาดในรอบแรกไปแล้ว ต่างเตรียมตัวลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง รอบ 2 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ w ww.คนละครึ่ง.co m จำนวน 2.3 ล้านสิทธิ

ซึ่งเป็นสิทธิคงเหลือจากผู้ไ ม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ และผู้ไ ม่เริ่มใช้สิทธิภายในกำหนด 14 วัน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

– ต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– มีบัตรประจำตัวประชาชน

– ไ ม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– ไ ม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งรอบแรก แล้วไ ม่ใช้สิทธิ

– คนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบแรกแต่ไ ม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนในรอบนี้ได้

นอกจากนี้ยังมีหลายคนที่ไ ม่ได้ใช้สิทธิตามกำหนด 14 วัน เนื่องจากไ ม่สามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้สำเร็จ

ทำให้โดนตัดสิทธิคนละครึ่ง กรณีนี้ กรุงไทย ตอบคำถามแล้วว่าจะสามารถลงทะเบียนเก็บตกในรอบ 2 ได้หรือไ ม่

คำถาม : สอบถามกรณีรอบแรกลงทะเบียนผ่าน แต่เปิดใช้แอปฯ เป๋าตัง ไ ม่สำเร็จ เนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

ไ ม่สะดวกไปติดต่อธนาคารกรุงไทย ทำให้ถูกตัดสิทธิ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แบบนี้ลงทะเบียนรอบ 2 ได้ไหมคะ

กรุงไทย : สวัสดีค่ะ กรณีได้รับสิทธิแล้ว แต่ไ ม่ได้ไปใช้สิทธิภายในกำหนด จะถูกตัดสิทธิ และไ ม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรอบ 2 ได้นะคะ

ชัดเจนแล้วว่าไ ม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก เนื่องจากถือว่าเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิไปแล้ว

แต่ไ ม่ใช้สิทธิตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด โดยครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนตามคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นได้เข้าถึงสิทธิโครงการนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก Krungthai_Care

อ่านเพิ่มเติม