ข่าวดี สำหรับใคร ที่ยังไ ม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใ ค ร ที่ยังไม่มีบั ต รสวัสดิกา รแ ห่ งรัฐ มีข่ า วดีม าฝา ก

สำหรับคนที่กำลังรอคอยการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ บัตรคนจน

ล่าสุด เพจ Eakkasan man ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ข่าวดีสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการฯ ก.คลัง เผย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯรอบใหม่

โดยจะพิจารณารายได้ของครัวเรือน ประกอบด้วย สามี ภรรย า และบุตร รวมกันเฉลี่ยออกมาต้องไม่เกิน 1.2 แสนบาทต่อปี

จากเดิมที่พิจารณาเป็นรายบุคคล และจะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมอีกด้วย

ซึ่งคาดว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ราวเดือน ธันวาคม 63 นี้ หลังจากเลื่อนออกมาจากเดิมที่จะลงทะเบียนในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา

รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ข่าวดีสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการฯ

ก.คลัง เผย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯรอบใหม่

โดยจะพิจารณารายได้ของครัวเรือน ประกอบด้วย สามี ภรรย า และบุตร รวมกันเฉลี่ยออกมาต้องไม่เกิน 1.2 แสนบาทต่อปี

จากเดิมที่พิจารณาเป็นรายบุคคล และจะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมอีกด้วย

ซึ่งคาดว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ราวเดือน ธันวาคม 63 นี้ หลังจากเลื่อนออกมาจากเดิมที่จะลงทะเบียนในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม