ชาวนาเช็กด่วน เตรียม รับเงิน งวดแรก 16 พฤศจิกายน นี้

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน เพจ สวัสดิการ ทันข่าว4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ข้าว 5 ชนิดได้ชดเชย

ประกันรายได้เกษตรกร เตรียรับ16 พฤศจิกายนนี้ ให้เเก่ผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรปี 63/64

ที่ระบุการเก็บเกี่ยวภายใน8พฤศจิกายน 63 นี้ (งวดที่1) ซึ่งมีอัตราชดเชยส่วนต่างของข้าวเปลือก 5 ขนิดดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,911.17 บ.

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ2,137.45 บ.

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,222.36 บ. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บ.

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,084.34

เกษตรที่เเจ้งเก็บเกี่ยวหลังรอบนี้สามารถดูข้อมูลในเเอป FarmBook

เรียบเรียงข้อมูลโดย ทีมงานเเอดมิน เพจ สวัสดิการ ทันข่าว4.0 ในภาพอาจจะมี ข้อความ และสถานที่กลางแจ้ง

โพสต์ดังกล่าว

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=841681359916814&id=493001108118176

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว4.0

อ่านเพิ่มเติม