ใครอยู่กลุ่มนี้ ไม่ต้องกู้ 50,000 ให้เสียเวลา ธนาคารตอบชัด ไม่ผ่านแน่นอน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ขณะนี้ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการปรับกฎเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เพื่อให้อนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงพิจารณาประกอบกับเครดิตบูโรอยู่ ซึ่งสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม

ผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน

แต่เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวนมากเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท ธนาคารออมสินจึงชะลอเปิดลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ทั้งนี้ หลังจากพิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่

ออมสินจึงได้เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากอีกครั้งผ่านแอพพลิเคชัน MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

ให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาปล่อยกู้ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก

ล่าสุดทางธนาคารออมสินได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงบุคคลที่กู้สินเชื่อไม่ผ่านนั่นก็คือกลุ่มที่เคยกู้ช่วง cv 10,000-50,000 ครั้งที่แล้ว

แชทดังกล่าว

แชทดังกล่าว

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

อ่านเพิ่มเติม