ออมสินใจดี ไ ม่มีงานทำ กู้ได้ 200,000 บาท ดอกเบี้ยไม่ถึงบาท

ออมสินใจดี ปล่อยกู้ 200,000 บาท ดอกไม่ถึงบาท ไม่มีงานทำก็กู้ได้ ลงทะเบียนด่วน!

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อ ยืมเงิน ดีๆที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

หลังธนาคารออมสินออกสินเชื่อ วงเงินสูงสุด 200,000 ดอกเริ่ม0.5%ต่อเดือน ไม่มีงานทำก็กู้ได้

เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ

หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

-วงเงินสูงสุด2แสนบาท

-ดอกเบี้ย0.5%-1.0%ต่อเดือน

-ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

-ผ่อนนาน 3 ถึง 8 ปี

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

อ่านเพิ่มเติม