เงิ นอุดหนุนบุตรเข้าแล้ว 600 พ่อแม่อย่ าลืมไปเช็ก

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน พ.ย. 63 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน 2563

เงินออกวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 / (600 บาทต่อเดือน)

ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1827303 ราย

เป็นจำนวนเงิน 1291540000 ล้านบาท

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373855553974254&id=110219330337879

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

อ่านเพิ่มเติม