เปิดขั้นตอนลงทะเบียน กู้เงินฉุกเฉินผ่าน LINE ไม่เป็นลูกค้า ก็กู้ได้ ผ่อนเดือนละ 10 บ.

ข่าวดีสำหรับเกษตรกร หรือบุคคลในครอบครัวเกษตรกร เมื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% หรือเพียงแค่ 10 บาท!

โดยผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก โดยเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์ BAAC Family เท่านั้น

สำหรับขั้นตอน ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. มีดังต่อไปนี้

1. เพิ่มเพื่อน กับ Line BAAC Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : baacfamily เท่านั้น

2. ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น เลือกเมนู CV-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส. แล้วกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด

กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

กรณีเป็นยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.

3. จากนั้นรอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS

กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ให้เตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ดังนี้

บัตรประชาชนตัวจริง

หมายเลขโทรศัพท์

สำเนาบัตรประชาชน

4. จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย

5. ธนาคารจะแจ้งการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS

6. ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิต หรือบัตร ATM

ทั้งนี้ สำหรับคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อในโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 มีดังนี้

1. เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

2. เป็นเกษตรกร หรือบุคคลในครอบครัวเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

3. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

อ่านเพิ่มเติม