แบงก์ชาติ ออก 3 นโยบายใหม่ ช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ที่จ่ายไม่ไหว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

เปิดเผยว่า ธปท. มีการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ เพื่อช่วยลดภาระหนี้แก่ประชาชน มีทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกัน ดังนี้

1. การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของเงินต้นที่ผิดนัดจริงเท่านั้น ไม่รวมส่วนของเงินต้นค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ต่างจากของเดิมคือ หากมีการผิดชำระหนี้เพียงงวดเดียว ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ยได้จากเงินต้นคงค้างทั้งหมด ทำให้มูลค่าดอกเบี้ยผิดนัดสูงมาก

ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3% กล่าวคือ

ถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาคือ 8% ผู้ให้บริการทางการเงินจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระได้ไม่เกิน 11%

โดยต้องคำนึงถึงประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาด้วย จากเดิมนั้นจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 15%, 18% หรือ 22%

ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้โดยให้ ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก

เพื่อให้ลูกหนี้ทราบลำดับการตัดหนี้ที่ชัดเจน และช่วยลดเงินต้นได้มากขึ้น สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับกฎดังกล่าวนั้นจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2564 อย่างไรก็ดี การผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับใหม่มาใช้พิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามสมควร

ส่วนประเด็นการ ยกเว้นเรื่องลำดับการตัดหนี้ จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งถือว่าแตกต่างจากนโยบายอื่น ๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม