ยืนยันตัวตนคนละครึ่งไ ม่ผ่าน ดูด่วน แก้ไขได้ผ่านตู้ ATM กรุงไทย

เรียกได้ว่าเป็นเเรื่องราวที่กำลังมีคนให้ความสนใจกัเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว สำหรับธนาคารกรุงไทย

ได้เพิ่มตัวช่วยใหม่ สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนโครงการ คนละครึ่งไม่ผ่าน

โดยประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาได้เองง่ายๆ ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย รุ่นใหม่สีเทา ไม่ต้องเดินทางไปยังสาขา

เปิดแอพพลิเคชั่น Google Map แล้วพิมพ์ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน

เพื่อค้นหาตู้ ATM รุ่นใหม่สีเทาของธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนได้ จากนั้นนำบัตรประชาชนไปทำรายการที่ตู้ ATM ใกล้เคียง

เมื่อถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้ว กดเลือกเมนู ยืนยันตัวตน โดยไ ม่ต้องใช้บัตร ATM

จากนั้นกดยืนยัน การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน

กดยินยอมให้ เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน

เสียบบัตรประชาชนและรอให้ระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน

เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออกและดำเนินการต่อบนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

สำหรับ คนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและกระตุ้ นเศรษฐกิจ

ด้วยการช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ในอัตรา 50% ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน สูงสุด 3,000 บาทตลอดโครงการ

ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิได้ในเวลา 06.00-23.00 น.และไม่หักสิทธิหากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิดเผยว่า จากการที่ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ 10 ล้านคนแล้ว

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยข้อมูลล่าสุดปรากฏว่ามีผู้ไ ม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิและไ ม่เริ่มใช้สิทธิภายในกำหนด 14 วัน จึงได้มีการเริ่มตัดสิทธิตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป มีจำนวน 1,967,046 สิทธิ

อย่างไรก็ตาม ยอดลงทะเบียนที่ไ ม่ผ่านการตรวจสอบ และสิทธิที่ถูกตัดในแต่ละวันจะถูกรวบรวมนำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง

ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์จนกว่าจะครบจำนวน

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อน และผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. มีร้านค้าลงทะเบียน

เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5.23 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 7,161,488 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 7,629 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 3,888 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 3,741 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 216 บาทต่อครั้ง

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ตามลำดับ

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งประชาชนและร้านค้า

โดยส่วนใหญ่ ระบุว่า การใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว

ช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้ารายย่อยได้จริง อีกทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันให้ประชาชนได้มาก

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เตรียมเปิด ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 ก่อนจำนวนสิทธิจะหมดลงอีกครั้งในวันที่ 11 พฤศจิกายน

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. หรือ ณ สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

อ่านเพิ่มเติม