กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครงาน 9,188 อัตตรา ไม่จำกัดวุฒิ

วันที่ 8 พฤศจิกายน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการแจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ว่างงาน

โดยกรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครงาน 9,188 อัตรา เริ่ม 11-17 พ.ย.นี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศ กรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่

และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 9,188 อัตรา โดยมีค่าตอบแทน อัตราจ้างเหมาคนละ 9,000 บาทต่อเดือน

กำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11-17 พ.ย.2563 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พ.ย.นี้ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. – เวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/prd.region7/posts/2424401397855427

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม