รู้ก่อนใช้สิทธิ สินค้าที่ไม่เข้าร่วม คนละครึ่ง

รัฐบาลจัดโครงการ คนละครึ่ง ให้ประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเงินคนละ 3,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 50% ให้ประชาชน

วงเงินไว้ 45,000 ล้านบาท และจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com คาดว่าจะส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศและมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 90,000 ล้านบาท

ซึ่งเดิมคาดว่าจะมีระยะเวลาดำเนินการ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งการลงทะเบียนในรอบแรกครบ 10 ล้านคนแล้ว

คนละครึ่ง

ล่าสุดพบว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ รวมถึงผู้ที่ไม่ทำตามเงื่อนไขใช้สิทธิภายในกำหนด 14 วัน

ทำให้มีการเริ่มตัดสิทธิตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ล่าสุดมีสิทธิที่เหลืออยู่อีกราว 1,967,046 สิทธิ

และจะถูกนำมาลงทะเบียนในอีกเป็นรอบที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นี้ หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

คนละครึ่ง

ทั้งนี้ในส่วนของเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ต้องรู้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบแรก และรอบสอง มีดังนี้

1.มาตรการนี้ ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณะหน้าร้าน

ค้นหาร้านค้าจากเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสอบถามร้านค้าว่าเข้าร่วมโครงการหรือไม่

2.สินค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ได้แก่

– อาหาร

– เครื่องดื่ม

– สินค้าทั่วไป

3.สินค้าที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ได้แก่

4.การซื้อสินค้าต้องใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตังในการจ่ายเงิน

5.เมื่อลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิแล้ว ภายใน 14 วันหลังจากนั้น ต้องใช้สิทธิ

เพราะหากไม่ใช้จะถูกตัดสิทธิทันที และไม่สามารถลงทะเบียนรอบใหม่ได้

6.มาตรการนี้รัฐจะสนับสนุนไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกินกว่า 3,000 บาทรวมตลอดทั้งโครงการ

หมายความว่า หากวันนั้นต้องการซื้อสินค้า 500 บาท รัฐจะช่วย 150 บาท และต้องจ่ายเองผ่านแอพเป๋าตัง 350 บาท

7.สามารถใช้สิทธิมาตรการนี้ได้ในเวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวันเท่านั้น

ทั้งนี้ มาตรการ คนละครึ่ง คาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 วันที่ 11 พ.ย.63 นี้

ขอบคุณ คนละครึ่ง

อ่านเพิ่มเติม