ลิ้งค์ ตรวจสอบ สถานะ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงิน 10,000

จากกรณี ครม.อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 มาตรการคู่ขนาน

และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 วงเงินกว่า 51,858 ล้านบาท

โครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2 (ปี 2563/64)

ได้กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ได้แก่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน

ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนต.ค.2563-พ.ค.2564

สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบสถานะ ลิ้งตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ว่าเรามีสิทธ์ในโครงการไหน ยังไง คลิก

ใส่เลขบัตรประชาชน จากนั้นกดค้นหา จากนั้นท่านได้รับสิทธิ์อะไรบ้างจะขึ้นโชว์มาให้เห็นหมดเลย

อ่านเพิ่มเติม