ใครได้บ้าง เช็ คสิทธิ์ที่นี่ บัตรคนจน เเจกเพิ่ม 3,000 บาท

ครม.มีมติช่วยเหลือผู้ถือ “บัตรคนจน” หรือ “บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ”

ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 อีก 1.1 ล้านคน รายละ 3,000 บาท เตรียมโอนเข้าบัตรทันที

หลังจากเมื่อวานนี้ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการภายใต้เเผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา เเละชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร เเละผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เเละกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์

โดย 1 ในกลุ่มที่รัฐบาลเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมคือ ผู้มี “บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ” หรือผู้ถือ “บัตรคนจน”

ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐในช่วงที่มีการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งในกลุ่มผู้ถือ “บัตรคนจน” ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ มีจำนวนทั้งหมด 1,164,222 คน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,492,666,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถตรวจสอบสิทธิต่างๆ

ได้ที่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/login เพียงกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้ เเละรหัสผ่านเท่านั้น

หากผู้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ หมายเลข 0-2109-2345 ในวันเเละเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม