ใครมีเอาออกมาด่วน ธนบัตร 10 บ าท รับซื้อ 5000 เหรี ยญ 1 บ าทรับซื้อในราคา 10000

เช็ กในบ้ านด่วน ทั้งในกระปุ๊กออมสิน กระเป๋า หรือที่เก็บเหรียญ แบ็งค์เก่า เรื่องราวการรับซื้อ

ที่มีราคาเกินราคา มีราคาสูงกว่ามูลค่าแบบหลายเท่า ร้านดังประก าศรับซื้อเหรียญ 1 บ าท ธนบัตร 10 บ าท

ที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสม มีการแ ลก เป ลี่ยนซื้อขายกันอย่ างต่อเนื่ อ ง เราไปดูเรื่องราวราคากัน

หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิดราคาดี

BY เฮียอานนท์ ประก าศรับซื้อระบุ ธนบัตร 10 บ าท เหรียญ 1 บาท ข้อความเอาไว้ว่า

สำหรับ ธนบัตร 10 บาท แบบ 12 พิมพ์ตลก เลขบนกับเลขล่างไม่เหมือนกัน มีราคาสูงถึง 5000 บ าท

และเหรียญ 1 บ าท หัว หัว ก้อย ก้อย แบบนี้มี ราคาสูงถึง 1000 บ าท

1 บ าท ปี 2529 ข ายได้ 200-500 บ าท

อ่านเพิ่มเติม