เปิด 5 ขั้นตอน กู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท ธ.ออมสิน ทำเองได้ง่ายๆ ผ่านแน่นอน

เปิด 5 ขั้ นต อ นง่ายๆ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ต้องการขอสินเชื่อออ มสิน 10,000 บาท รับคน หลังจากพลาดหวังลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท

ธนาคารออ มสิน เปิดให้ลงทะเบียนขอ กู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th ของธนาคารเท่านั้น

ซึ่งมีเพียง 5 ขั้ นต อ น สำหรับดำเนินการในเรื่องนี้ โดยผู้ที่มีอาชีพอิสระ จะสามารถยื่นขอสินเชื่อออ มสินได้จนถึงสิ้นปี 2563

5 ขั้ นต อ นลงทะเบียนขอสินเชื่อธนาคารออ มสิน

เข้าเว็บไซต์ออ มสิน https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/ เลือ ก คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ

เลือ กเงินกู้ 10,000 บาท ดอ กเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดเเรกในเดือนที่ 7)

กรอ กข้อ มูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ เเละเลขที่บัญชีธนาคารออ มสิน

จะมี SMS เเจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินเเละติดต่อ กลับภายใน 5 วัน ถ้าไม่ได้รับการติดต่อหมายถึงไม่ผ่านเกณฑ์

ลูกค้าได้รับเงินเข้าบัญชี

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อออ มสิน

อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน เเละได้รับผลกระทบ เช่น พ่อค้า-เเม่ค้า คนขับเเท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

มีถิ่นที่อ ยู่อาศัยเเน่นอน สามารถติดต่อได้

เมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อ่านเพิ่มเติม