เข้าเช็กเลย หลังธ.ก.ส. เปิดให้ลงทะเบียน กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่น ไม่ใช้คนค้ำ สมัครผ่านมือถือได้

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังธ.ก.ส. เปิดให้ลงทะเบียน กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่น ไม่ใช้คนค้ำ สมัครผ่านมือถือได้ แล้วที่นี่

สำหรับการเตรียมตัวกู้ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– เป็นเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกร

– ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วงเงินกู้

– สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

หลักประกัน

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน (ไม่ต้องมีคนค้ำ)

อัตราดอกเบี้ย

– คงที่ 0.1% ต่อเดือน (10 บาทต่อเดือน)

ระยะเวลาชำระ

– ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ (เริ่มจ่ายคืนในเดือนที่ 7 นับจากวันกู้)

วิธีลงทะเบียน ขอกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

1. ใช้ไลน์ในการเพิ่มเพื่อน LINE ID @baacfamily หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

2. กดยอมรับเงื่อนไขในการกู้ฉุกเฉิน

3. กรอกรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด

4. สมัครเสร็จแล้ว รอรับ SMS จากธนาคาร และเตรียมหลักฐานการทำสัญญาดังนี้ สิ่งที่ต้องเตรียม

– บัตรประชาชนตัวจริง

– หมายเลขโทรศัพท์

– สำเนาบัตรประชาชน (กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.)

5. จัดทำสัญญาเงินกู้และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารจะเป็นผู้นัดหมาย

6. ถ้าผ่าน ทางธนาคารจะส่ง SMS แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี เราสามารถไปกดได้ตามกู้ ATM ทุกสาขาได้เลย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนให้ความนใจเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณที่มา : ธนาคาร ธ.ก.ส.

อ่านเพิ่มเติม