วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มติ ครม.”ขยายเวลาช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟออกไปอีก 1 ปี” เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง

 • เริ่มตุลาคม 63 – กันยายน 64
 • สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.9 ล้านราย
 • จำนวน 8 ล้านครัวเรือน (1 มิเตอร์น้ำ/1 สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • วงเงิน 100 บาท หากใช้เกิน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำเองทั้งหมด
  ตัวอย่างที่ 1 เดือน มิถุนายน ค่าน้ำ 120 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเป็นคนจ่ายทั้งหมดคือ 120 บาท
  ตัวอย่างที่ 2 เดือน สิงหาคม ค่าน้ำ 80 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องจ่ายเงินค่าน้ำประจำเดือนสิงหาคม 80 บาทไปก่อน ระบบจะคืนเงิน 80 บาทกลับมาในวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 ของเดือนถัดไป (สามารถกดเป็นเงินสดได้ ATM )
ลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา

 1. เข้าเว็บไซต์ 
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย
 4. ให้สังเกตุด้านล่าสุด จะมีสรุปข้อมูลการลงทะเบียน ให้เราทำการตรวจสอบความถูกต้อง
 5. หากข้อมูลถูกต้องให้กด “ยืนยัน”
 6. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจะปรากฏข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”
 7. เสร็จแล้ว

*ข้อความเตือน

 1. “เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค” คือ 1 สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ได้เพียง 1 มิเตอร์น้ำเท่านั้น
 2. “เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค” คือ 1 มิเตอร์น้ำ จะได้สิทธิ์เพียง 1 สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น
 3. เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง คือ ป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง

หรือหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนอื่นๆ โปรดติดต่อสาขาการประปราใกล้บ้าน

▶ กด

ขอบคุณข้อมูล : https://pwa.co.th/

อ่านเพิ่มเติม