สินเชื่อโครงการพิเศษ ธ.ออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

สินเชื่อออมสินยังมีวงเงินเหลือ ตอนนี้เปิดสินเชื่อพิเศษ ธ.ออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ กู้ได้ง่ายมากๆ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม)

สินเชื่อพิเศษเพื่อ ประชาชนฐานรากเเละบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

สถานะ ยังมีวงเงินคงเหลือ

รายละเอียดของโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตเเก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่มีรายได้ประจำเเต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโคโรนา

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

วงเงิน : ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อเเละทำนิติกรรมเเล้วเสร็จ ภายใน 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบกรอบวงเงินโครงการเเล้วเเต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

อ่านเพิ่มเติม