ธนาคารออมสิน ใจดี ปล่อยสินเชื่อบ้าน ผ่อนแบบยาวๆ 40 ปี

ออมสิน ใจดี ปล่อยสินเชื่อบ้าน ผ่อนนาน 40 ปี

ถึงแม้ว่า ทาง ธนาคาร ออมสิน ได้มีโครงการ สินเชื่อช่วยประชาชน ที่มีรายได้ ประจำ กู้ฉุกเฉินได้ 50,000 บาท รอบ 2 ลงทะเบียน ได้ที่ www.gsb.or.th ไปแล้ว

แต่ทาง ธนาคาร ออมสิน ก็ยังมี สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม อีกหลายประเภท ที่สามารถปล่อย ประชาชนได้กู้ อย่างต่อเนื่อง ในตอนนี้ ก็มี สินเชื่อเคหะ ที่ให้ผ่อนได้ ไม่เกิน 40 ปี อีกด้วย

เงินให้กู้ยืม สินเชื่อเคหะ ตัวนี้ นั้นมี คุณสมบัติ จุดเด่น อะไรบ้าง วันนี้เราจะพาไปดูกัน

 

รายละเอียด ของ สินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ ในทุก กรณี รวมกัน ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของราคา ซื้อขาย หรือ ราคา ประเมิน หลักทรัพย์ มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้นี้​

1. กรณี ที่กู้สินเชื่อ เพื่อหาที่อยู่ อาศัย

สัญญา ที่อยู่ อาศัย หลัง ที่ 1

(1.) ในกรณีที่หลัก ประกัน นั้นมี ราคา ซื้อขาย ที่ ต่ำกว่า 10 ล้าน บาท

-สามารถกู้ได้ ที่ ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของ ราคา ซื้อขาย หรือ ราคา ประเมิน หลักทรัพย์ แล้วแต่ ราคา ที่ ต่ำกว่า (ในกรณี ที่ดิน พร้อม อาคาร)

-สามารถกู้ได้ ที่ ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของ ราคา ซื้อขาย หรือ ราคา ประเมิน หลักทรัพย์ แล้วแต่ ราคา ที่ ต่ำกว่า (ในกรณีห้องชุด)

(2.) ที่อยู่ อาศัย ที่ราคา ซื้อขาย เกิน 10 ล้าน บาท ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของ ราคา ซื้อขาย หรือ ราคา ประเมิน หลักทรัพย์ แล้วแต่ ราคาใด ที่ ต่ำกว่า

สัญญา ที่อยู่ อาศัย หลัง ที่ 2

(1.) กรณี ที่หลัก ประกัน มี ราคา ซื้อขาย ที่ ต่ำกว่า 10 ล้าน บาท

-กรณี ผ่อน ชำระ สัญญา ที่อยู่ อาศัยหลัง ที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป กู้ได้ ที่ ไม่เกิน ร้อยละ 90 (กรณี ที่ดิน พร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด)

-กรณี ผ่อน ชำระ สัญญา ที่อยู่ อาศัย หลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี กู้ได้ที่ ไม่เกิน ร้อยละ 80 (กรณี ที่ดิน พร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด)

(2.) ที่อยู่ อาศัย ที่มี ราคา ตั้งแต่ 10 ล้าน บาท ขึ้นไป กู้ได้ที่ ไม่เกิน ร้อยละ 80 แล้วแต่ ราคาใด ที่ ต่ำกว่า

สัญญา ที่อยู่ อาศัย หลัง ที่ 3

(1.) กู้ได้ ที่ ไม่เกิน ร้อยละ 70 แล้วแต่ ราคาใด ที่ ต่ำกว่า

(2.) ในกรณี ที่กู้ เพื่อมา ปลูกสร้าง หรือ ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร กู้ได้ที่ ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของสิ่ง ปลูกสร้าง หรือ ต่อเติม ซ่อมแซม แต่ก็ต้อง ไม่เกิน อัตราส่วน ตามที่ได้ กำหนด ตามข้อ 1

(3.) ใน กรณี ที่กู้ เพิ่มเติม

-การกู้ เพิ่มเติม เพื่อเป็น ค่าเบี้ย ประกัน ชีวิต เพื่อ ประกัน สินเชื่อ รวมทั้ง ค่าเบี้ย ประกัน อัคคีภัย กู้ได้ตาม จำนวน ที่ จ่ายจริง


อัตรา ดอกเบี้ย

-ดอกเบี้ย เป็นไปตาม ธนาคาร กำหนด

ระยะ เวลา ชำระ

ใน กรณี ที่กู้ เพื่อหา ที่อยู่ อาศัย

สามารถกู้ได้ ไม่เกิน 40 ปี ตั้งแต่ เดือนที่ต้อง ชำระ เงินกู้ และ ดอกเบี้ย งวดแรก ตามกำหนดสัญญา เมื่อรวมอายุ ผู้ที่กู้ กับ ระยะ เวลา ชำระเงิน ต้อง ไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติ ผู้ขอ สินเชื่อ

1.ต้องเป็น ผู้ที่ ฝากเงิน ประเภท เผื่อเรียก ของทาง ธนาคาร ออมสิน

2.มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

เอกสาร การขอ สินเชื่อ

-สำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน  ผู้กู้ และ คู่ สมรส
-สำเนา ใบ สำคัญ สมรส หรือ สำเนา ใบแสดง การหย่า หรือ สำเนา ใบ มรณบัตร ของ ผู้ สมรส

-สำเนา ทะเบียน บ้าน ของผู้ที่ขอกู้ และ คู่ สมรส

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

หรือ ติดต่อ ธนาคาร ออมสิน ได้โดยตรง ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม