เราไม่ทิ้งกัน เช็กวันที่จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบ รับ 5,000 บาท

สรุป “เราไม่ทิ้งกัน” ช่วงสุดท้าย
มาตรการเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” มอบเงินช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบ แจก 5,000 บาท นาน 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน) โดยเริ่มโอนงวดแรก 8 เมษายน และมีกำหนดโอนวันสุดท้าย 30 กันยายนนี้

ขอมูล ณ 16 กันยายน 2563

โอนเงินให้แล้วกว่า 15.3 ล้านคน
ตกค้างในสถานะโอนไม่สำเร็จ 56,000 คน
กำหนดผูกพร้อมเพย์วันสุดท้าย 28 ก.ย.
กำหนดโอนวันสุดท้าย 30 ก.ย.
ตรวจสอบสถานะตัวเอง : https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/

ปิดมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 30 กันยายน
ปิดมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 30 กันยายน
สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เป็นที่แน่นอนแล้ว

❌กลุ่มร้องทุกข์
❌กลุ่มอุทธรณ์
❌กลุ่มตกหล่น
❌สถานะสีส้ม, เหลือง, ฟ้า
❌ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
❌กลุ่มค้างรับเดือนที่ 3 (บางส่วน) (มีข้อมูลในกลุ่ม เราไม่ทิ้งกัน)

สถานะโอนเงินไม่สำเร็จ
สถานะโอนเงินไม่สำเร็จ
โดย “เราไม่ทิ้งกัน” จะโอนวันสุดท้ย 30 ก.ย.นี้

2 ก.ย.
9 ก.ย. (ผูกพร้อมเพย์ 31 ส.ค. – 6 ก.ย.)
14 ก.ย. (ผูกพร้อมเพย์ 7 – 11 ก.ย. )
17 ก.ย. (ผูกพร้อมเพย์ 12 – 14 ก.ย.)
23 ก.ย. (ผูกพร้อมเพย์ 15 – 20 ก.ย.)
30 ก.ย. (ผูกพร้อมเพย์ 21 – 28 ก.ย.)
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน ที่อยู่ในทุกกลุ่มตรวจสอบสถานะการโอนเงินในตารางสีฟ้า โดยท่านสามารถผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้รอรับเงิน

ตารางการโอนเงินของธนาคาร

1:11 น. : ธนาคาร กสิกร
1:20 น. : ธนาคาร ธกส.
1:50 น. : ธนาคาร ออมสิน
2:19 น. : ธนาคาร ไทยพาณิชย์
3:01 น. : ธนาคาร กรุงเทพ
3:14 น. : ธนาคาร กรุงไทย
3:40 น. : ธนาคาร กรุงศรี
3:43 น. : ธนาคาร ทหารไทย, ธนชาต
ธนาคารอื่นๆ ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่มสีเขียวเข้ม “ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ” ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

อ่านเพิ่มเติม