ได้เฮอีกเเล้ว ครม.อนุมัติเเจกเงิ น เพิ่มจาก 7 เดือน เป็น 10 เดือน

อสม. อสส. เฮ! ต่อ ครม.อนุมัติเงินค่าตอบเเทนพิเศษ อสม./อสส. ต่ออีก 3 เดือน รวมของเดิม 7 เดือน เป็น 10 เดือน

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโค วิ ด-19 เพื่อเป็นค่าตอบเเทนให้เเก่ อสม. ออกไปอีก 3 เดือน (ตั้งเเต่ ต.ค.-ธ.ค. 2563)

โดยได้รับเดือนละ 500 บาท โดยมี อสม.ที่จะได้ประมาณ 1.05 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 1,500 กว่าล้านบาท

ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบจ่ายค่าตอบเเทนให้ อสม.ในโครงการดังกล่าวเป็นเวลา 7 เดือน (ตั้งเเต่ มี.ค. ถึง ก.ย.2563) วงเงินราว 3.6 พันกว่าล้านบาท

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

อ่านเพิ่มเติม