เฮกันสนั่น อนุมัติเพิ่มอีก 5 กลุ่ม เงินโอนเข้า 3,500 ทันที

วันที่ 22 ก.ย.63 มีรายงานว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติเงินพิเศษให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น

เช่น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 273,321 คน

เพื่อตอบแทนในฐานะผู้ปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงการแพร่cv เป็นระยะเวลา 7 เดือน

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดยอนุมัติงบประมาณจากงบกลางปี 2563 เงินสำรองรายจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินงบประมาณ 677 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คือ ค่าตอบแทนพิเศษ 500 บาทต่อเดือน สำหรับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ส่วนแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 300 บาทต่อเดือน

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขอบคุณ amarintv

อ่านเพิ่มเติม