แจ้งด่วน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดอายุ 4 รายการ สิ้นสุดเดือนกันยายนนี้

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังสามารถใช้ได้ต่อเนื่องแต่มีบางรายการที่สิ้นสุดลง สิทธิพิเศษทั้ง 4 รายการ ที่จะหมดอายุ ในเดือนกันยายน 2563 ประกอบด้วย

1.เงินพิเศษผู้สูงอายุ เดือนละ 50ถึง100 บาท ตามเกณฑ์รายได้

2.เงินคืนภาษี 5เปอร์เซ็น เมื่อซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการคืนภาษี ได้สูงสุดเดือนละ 500 บาท

3.ค่าใช้ไฟฟ้าฟรี ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เดือนละ 230 บาท

4.ค่าใช้น้ำประปาฟรี ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เดือนละ 100 บาท

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 กันย ายน 2563 รัฐบาลยังไม่มีการประกาศต่ออายุสิทธิพิเศษทั้ง 4 รายการนี้ ที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 อย่างไรก็ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงสามารถใช้สิทธิพิเศษอื่นได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ ดังนี้

1.ซื้อสินค้า เดือนละ 200ถึง300 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งล่าสุดได้เพิ่มเป็น 700ถึง800 บาท ตามเกณฑ์รายได้

2.ค่าเดินทางรถสาธารณะ เดือนละ 500 บาท

3.ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท รอบ 3 เดือน ทั้งนี้ เงินสดต่าง ๆ ที่ท่านยังไม่ได้ไปกดออกมานั้น ยังคงสะสมอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีการเรียกคืนแต่อย่างใด ท่านสามารถไปกดเงินย้อนหลังได้ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่

ขอบคุณ กรมบัญชีกลาง

อ่านเพิ่มเติม