เงินยืมฉุ กเฉิ น 5,000 อนุมัติใน 30 นาที โอนภายใน 1 วัน

หลังจากที่เราเข้าสู่ยุคดิจิตอล การยืมเงิ นฉุกเฉิ น 5,000

ด่ว น ก็ไม่ใช่เรื่องย ากอีกต่อไปเพราะทุกวันนี้เราสามารถยืมเงิ นฉุ กเฉิ นผ่านแอพได้แล้ว

ซึ่งก็สามารถรู้ผลไวสุด 15น. โอนจริงเร็วสุด 24 ชม. จากแอพที่ถูกกฎหมาย

น่าเชื่ อถือ หลายๆแอพใช้เอกส ารน้อยหรือไม่ต้องใช้เอกส ารเลย

มาดูกันเลยว่ายืมเงิ น 5000 บาทด่วน ได้ที่ไหนบ้าง แล้วชาว Pantip เขาว่ากันอย่ างไร

แอพห้าให้มันนี่ รู้ผล 30 นาที รับเงิน 24 ชั่วโมง

แอพเงินทันเด้อเป็นแอพที่ให้ยืมเงินด่วน 5,000 ด่วนได้

โดยเป็นแอพเงินด่วนที่เปิดให้ยืมเงินด่วนตั้งแต่ 500-100,000 บาท

รู้ผลอนุมัติใน 30 นาที และรับเงินภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องส่งเอกส ารอะไรเลย

โดยแอพห้าให้มันนี่ที่มีให้ยืมเงินด่วน 5,000 บาทนี้ปล่อยกู้ผ่านสินเชื่ อห้าให้ ที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน

สามารถเลือกวงเงิ นและระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน (งวดรายเดือน 3,6,12 เดือน)

ยืมเงินง่ายไม่ต้องใช้เอกส าร และไม่ต้องค้ำประกัน

แอพห้าให้มันนี่นี้ให้บริการโดย MONIX ซึ่งมีความร่วมมือกับ SCB และ Abakus Group

เพื่อแก้ปัญห าห นี้ นอกระบบ มีความน่าเชื่ อถือ

และซึ่งมีชาว Pantip ถามเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัว ทางแอพก็บอกว่า

“น้องขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของคุณลู กค้ าเอาไว้เป็นความลั บอย่ างแน่นอน”

โดยให้บริการสินเชื่ อห้าให้ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเท ศไทย ถูกกฎหมาย ยืมเงิน 5,000 ฉุ กเฉิ นง่ายๆ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวในระบบแอนดรอย

อ่านเพิ่มเติม