รับเงินสงเคร าะห์บุตร 600 บาท ผ่านระบบบริการ พร้อมเพย์ได้แล้ว ลงทะเบียน ด่วน

สำนักงานประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนสามารถรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผ่านระบบพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากได้แล้ว

โดยในเพจ สำนักงานประกันสังคม แจ้งข่าวล่าสุด เพิ่มช่องทางให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านระบบบริการพร้อมเพย์กับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไว้ ซึ่งทางด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

ผู้ประกันตนสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตร ผ่านระบบบริการพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากได้แล้ว ผู้ประกันตนที่สนใจ ขอรับสิทธิ์ประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ ก่อนยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

*สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรไว้แล้ว สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ จากการรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร เป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม