คลังแจงแล้ว กลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับ 3,000

จากกรณี ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบ หรือศบศ. เห็นชอบมาตรการ คนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ 45,000 ล้านบาท ให้ประชาชน 15 ล้านคน

ซึ่งตามนโยบายจะเป็นการแจกให้คนละ 3,000 บาท เพื่อซื้อของกับผู้ค้ารายย่อย

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องจ่ายค่าสินค้าครึ่งหนึ่ง และรัฐบาลจะช่วยจ่ายอีกครึ่งของการใช้

เช่น ถ้าจะใช้ที่รัฐให้ 3,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมี 3,000 บาท ใส่เข้าไปในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อเป็นช่องทางในการรับและจ่าย

ทั้งนี้ เงื่อนไขผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

ต้องถือสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

โดยเบื้องต้นการใช้จะถูกจำกัดไว้ที่วันละ 100-200 บาท และขณะนี้กำลังประเมินความเหมาะสมของจำนวนต่อวันควรอยู่ที่เท่าใด

โดยที่รัฐบาลให้นั้น ต้องใช้หมดวันต่อวัน หากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในวันต่อไปได้

เช่น กำหนดให้ใช้วันละ 100 บาท ประชาชนต้องมี 50 บาทมาร่วมใช้จ่ายในแต่ละวันด้วย

นอกจากนี้ จะต้องนำไปใช้ในร้านค้ารายย่อย ที่ขึ้นทะเบียน ไว้กับธนาคารกรุงไทย อาทิ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่ง หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น

เพื่อให้กระจายลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.2563 โดยตลอดโครงการจะมีหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 90,000 ล้านบาท

และจะพยายามจัดทำรายละเอียดและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงกลางเดือน ก.ย.นี้ เพื่อเปิดให้ลงทะเบียนทั้งร้านค้า

และประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ขณะที่กลุ่มที่อาจไม่ได้รับฃงทะเบียน

อาจจะเป็นร้านเซเว่นอีเลฟเว่นขณะนี้อยู่ในการพิจารณาว่า จะให้เข้าร่วมหรือไม่

ที่มา siamnews

อ่านเพิ่มเติม