อย่ าลืมไปเช็ ก วันนี้เงิ นเข้า เฮได้เลย

วันที่ 15 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ถือ บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.4 ล้านคน เตรียมรับเงินคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยกรมบัญชีกลางภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้

กรมบัญชีกลางโอนเงินดังนี้

เงินคืนภาษี VAT 5 เปอร์เซ็น สูงสุด 500 บาท ซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด

หรือ ใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

เช่นจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการไป 100 บาท จะได้เงินคืน 5 เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรในเดือนถัดไป 5 บาท

หากจ่ายผ่านบัตร 500 บาท จะได้เงินคืนจากนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 25 บาท

หรือหากจ่ายผ่านบัตร 1000 บาท จะได้เงินคืนจากแวตนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 50 บาท เป็นต้น

อัตราภาษี 7 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ได้แก่ 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม 7 เปอร์เซ็น

อีก 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่านe-Money

สำหรับ 1 เปอร์เซ็นต์ สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับเงินผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาท

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม

ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน 2563 โดยจะเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ซึ่งได้รับอัตรา ดังนี้

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0 ถึง 30000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30001 ถึง 100000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

วันที่ 18 กันยายน 2563

ส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาท

ส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท

อ่านเพิ่มเติม