ใครเดือดร้อน ลงทะเบียน ด่วน! กู้เงิน 50,000 ผ่านออมสิน ขั้นตอนไม่ยาก งดส่ง 6 งวดแรก

เปิดวิธีลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” กู้เงิน 50,000 บาท ผ่านธนาคารออมสิน ขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก พร้อมทราบผลภายใน 2 วัน

จากกรณี ครม.มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 20,000 ล้านบาท

โดยยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่ จำนวน 18,988 ล้านบาท จึงให้ปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

และครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบการอาชีพทุกกลุ่ม เห็นควรให้ปรับปรุงโครงการด้วยการจัดสรรวงเงิน 10,000 ล้านบาท

จากวงเงินที่เหลืออยู่ นำมาปล่อยกู้ผ่าน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 ธ.ค. 2563

ใครกู้ได้บ้าง

ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว

วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

การชำระหนี้

ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

วิธีลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

เข้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หรือ (คลิกที่นี่)

คลิกคำว่า “ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” หรือ (คลิกที่นี่)

อ่านข้อมูลเอกสารใช้ในการกู้ แล้วคลิก “ลงทะเบียน”

อ่าน “ข้อความตกลงยินยอมในการสมัครเข้า สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ติ๊กเครื่องหมายถูก แล้วคลิก “ยืนยันตามข้อตกลง”

กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขที่บ้านประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, อาชีพ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ติดต่อได้, สถานที่ทำงาน

จากนั้นกรอกตัวหนังสือเพื่อยืนยัน แล้วคลิก “ลงทะเบียน”

อย่างไรก็ตาม เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะขึ้นแสดงข้อความ “ลำดับที่… ท่านสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้น หลังจากนี้ 2 วันทำการ”

อ่านเพิ่มเติม