ยืนยันแล้ว กลุ่มนี้ โอนเงินภายในวันที่ 22 กย 63 แน่นอน เตรียมกดเงินได้เลย

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.63 เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ยืนยันแล้ว เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิก าร โอนภายในวันที่ 22 ก.ย.นี้

วันนี้ 10 กันย ายน 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ. กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า

กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิก ารให้คนพิก ารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันย ายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว

โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้. ครั้งที่ 44ทับ2563 ณ วันที่ 10 กันย ายน 2563

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โพสต์ดังกล่าว

22 กย 63

อย่างไรก็อดใจรออีกไม่กี่วันนะครับ

ยืนยันแล้ว เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิก าร โอนภายในวันที่ 22 ก.ย.นี้

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม