ข่าวดี ใครว่างงาน เชิญทางนี้ ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000

สำหรับคนที่กำลังมองหา ง า นใหม่ ธนาคาร ออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ

เ งินให้กู้ ยื ม เพื่อลูกค้า รายย่อย เน้นไปที่ การให้สินเชื่อเ งินให้กู้ ยื ม ที่สามารถ ยืมเ งิน

จากทางธนาคารได้ เพื่อพัฒนา ชนบท และ พัฒนา ผู้ประกอบการ รายย่อย มีรูปแบบ ของสินเชื่อ

เ งินให้กู้ ยื ม แลະ ชนิดการฝ า ก เ งิน รายย่อย อีกมากมาย ใครที่สนใจ ดูรายลະเอียดได้ ดังนี้

ท่านใดที่สนใจ สามารถดูรายละเอียด พิ่มเติม และ สามารถสมัครได้ที่นี่ : https://www.gsb.or.th/news-events/GSBJob.aspx

อ่านเพิ่มเติม