ด่วนที่สุด! คนที่ยังไม่ได้ 15,000 เราไม่ทิ้งกัน ให้รีบแจ้ง ยุติการโอนเ งิน 30 กันยายน

เว็บไซต์รั ฐ บาล เผยความคืบหน้าโครงการเราไม่ทิ้งกัน รະบุตามที่ได้เคยเเถลงข่าวเเล้วว่ากรະทรวงการคลังดำเนินมาตรการเราไม่ทิ้งกันเสร็จสิ้นเเล้วเเลະผู้มีสิทธิ์รับ เ งินเยียวย า ทั้งหมด 15.3 ล้านคน

คงเหลือผู้มีสิทธิ์รับ เ งินเยียวย า บางส่วนที่กรະทรวงการคลังไม่สามารถ โ อน เ งินให้ได้ เนื่องจากเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับ บั ญ ชี รั บ เ งิ น

ติดต่อสอบถามสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3569 3556 และ 3566

ขอบคุณข้อมูลจาก : bugaboo.tv

อ่านเพิ่มเติม